Címlap Honlaptérkép E-mail
Magyar Russian English
 
Exportellenőrzés
Exportellenőrzési
tanácsadás
Belső Ellenőrzési Program
készítése
Vállalati képzések,
tréningek
Exportellenőrzési tanácsadás

Az exportellenőrzéshez kapcsolódó rendelkezéseket számos erősen egymásba fonódó, egymást kiegészítő jogszabály, valamint több iránymutatás tartalmazza. A szabályok értelmezése és kapcsolódási pontjainak feltárása a megfelelő szemlélet és gyakorlati tapasztalatok nélkül rendkívüli türelmet és kitartást igénylő, a napi munka mellett a legtöbb ember számára megoldhatatlan feladat.

Tanácsadóinkra az exportellenőrzéshez kapcsolódó minden területen támaszkodhatnak megbízóink, így - egyebek mellett - segítséget nyújtunk
a szervezetet érintő, exportellenőrzéshez kapcsolódó előírások azonosításában, az egyes
rendelkezések, és ezek összefüggéseinek értelmezésében,
az exportellenőrzés szervezeti kereteinek megteremtésében, a meglévő szervezet
működése, hatékonysága ellenőrzésében és javításában,
a nyilvántartási rendszer kialakításában, a dokumentálásra vonatkozó előírásoknak való
megfelelés vizsgálatában, az iratmegőrzésre vonatkozó szabályok betartásának
ellenőrzésében,
az engedélyköteles termékek és ügyletek azonosításában, a listás és a listákon nem
szereplő kettős felhasználású termékek (technológiák), és ezekkel folytatott
engedélyköteles ügyletek meghatározásában,
a vevő/végfelhasználó szűrésében, a végfelhasználás szűrésében, a hatóságoktól kapott
jelzések vizsgálatában és értelmezésében,
az ügyletszűrési eljárások kialakításában és végrehajtásában,
az engedélyezéshez kötődő eljárások kialakításában és bevezetésében, valamint
a különféle engedélytípusokra, ezek felhasználására vonatkozó szabályok és eljárások
ismertetésével, a megfelelő - a dokumentációs kötelezettséget a legalacsonyabb szintre
szorító - engedélytípus kiválasztásában.